Do sveta

Ľubo Belák

Keď v premiérovom predstavení "Ruky hore!" obsadili Evinu alternantku, prispelo
to k jej rozhodnutiu odísť z Tatra-revue. Po štrnástich mesiacoch v Tatra-revue teda
u Evy nastala ďaľšia zmena. Na jeseň 1968 začala účinkovať v kapele Ľuba Beláka.
Po dosť tvrdom konkurze začali hrávať vo vysokoškolskom internáte A.Bernoláka.
Muzikanti sa v kapele menili, ale Eva v nej spievala a tancovala po celé dva roky.
Neskôr sa im podarilo presadiť sa aj v zahraničí. Účinkovali vo Švajčiarsku - v Biel
Bienne, Montreux, Ženeve, Baseli,...

Ľubo Belák

Okrem toho vystupovali aj na Slovensku - zúčastňujú sa na Oravských synkopách,
sú častými návštevníkmi nahrávacích a televíznych štúdií a pre televíziu natáčajú
polhodinový videoklipový program.
V čase medzi dlhodobými angažmán nahrala Eva v rozhlase aj svoje prvé hity,
ktorými už vošla do povedomia širokej poslucháčskej verejnosti.

Sestra Ľuba Beláka, Jana, spievala vtedy vo Švédsku, v kapele Braňa Hronca.
Ako to už chodieva, speváčky sa v kapelách menia a tak v septembri 1970 došlo
aj tu k výmene speváčok. Eva prechádza od Ľuba Beláka ku Braňovi Hroncovi
do Švédska a Jana Beláková od Braňa Hronca k Ľubovi Belákovi do Brém.

Braňo Hronec

O účinkovaní u Braňa Hronca sa Eva vyjadrila v jednom interview ako o "...splnení
jedného z jej snov
". Tento orchester mal dosť výnimočné postavenie, zaraďoval sa
k európskej špičke. Okrem bežných angažmán mávali aj tzv. gala-programy.
 

Braňo Hronec

Od r. 1970 ako jediný z vtedajšieho východného
bloku mal celú aparatúru od svetoznámej firmy
Dinacord   zadarmo. Dodávali im to najnovšie
a oni to testovali. Eva spievala u Braňa Hronca
spolu so Sally Sallingovou, ktorú vystriedala zase
Eva Máziková. Obe Evy spievali sólovo, aj duety.
Okrem koncertných turné v zahraničí - najmä
v Nemecku, Švajčiarsku a Švédsku, vystupujú
tiež po Slovensku a nahrávajú platne. V januári
1972 Eva natáča ešte s Hroncovcami LP-platňu.

Krátko nato, počas angažmán v Dortmunde,
opúšťa však Eva Kostolányiová aj orchester
Braňa Hronca a vracia sa späť na Slovensko.


S podozrením na rakovinu...